ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดทราบว่าเราอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มและลบข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ต้องอ่านข้อกำหนดเป็นระยะ หากมีการใช้งานเว็บไซต์หลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ ถือว่าผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ผู้เล่น เห็นด้วยและยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลง หากคุณใช้บริการอื่นใดของเรา การใช้งานของคุณจะขึ้นอยู่กับการส่งและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการดังกล่าว 

เราคือผู้ให้บริการทำการตลาดออนไลน์ โฆษณาออนไลน์ โปรโมทเว็บไซต์ ส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายและข้อตกลงในการให้บริการ ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

*****ขอบคุณความไว้ใจที่ลูกค้ามอบให้แก่เรา UFA656 สัญญาจะพัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น*****

*****สนใจแอดไลน์ @UFA656 *****

ทางบริษัทไม่ให้บริการกับเว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้

ลักษณะเว็บไซต์ที่ไม่ให้บริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา โดยไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับบริษัท 

ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา เราจะไม่จัดทำตามคำขอ บริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการให้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ เท่านั้น โดยคืนเงินค่าบริการตามเงื่อนไขข้อตกลงตามที่ผู้ใช้บริการได้ลงนามในสัญญาใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ โดยบริษัทยินดีคืนค่าบริการหากผู้ใช้บริการไม่ได้กระทำการใด ๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้และไม่ได้กระทำการใด ๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์

 1. เงื่อนไขการคืนค่าบริการ กรณีใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์
 2. คืนเงินค่าบริการตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ 
 3. ค่าบริการที่บริษัทจะคืนให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนเงินตามที่บริษัทได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ โดยจะคืนตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในสัญญาใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์
 4. ค่าสูญเสียอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการแปลงค่าเงินเป็นสกุลเงินบาท ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระเงินให้แก่บริษัทเป็นเงินสกุลอื่น ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืน บริษัทจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ
 5. ค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารหรือผู้ใช้บริการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระค่าบริการ (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืน บริษัทจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)
 6. หลังจากบริษัทได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการว่าต้องการขอคืนค่าบริการ บริษัทจะยุติการให้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ ทันที และการร้องขอคืนค่าบริการต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาใช้บริการส่งเสริมอันดับเว็บไซต์ เท่านั้น
 7. ระยะเวลาการคืนค่าบริการจะใช้เวลาประมาณ 4-8 อาทิตย์ ทั้งนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายบัญชี

Terms and Conditions

Please note that we may change, modify, add and delete these Terms at any time without notice. The requirements must be read periodically. If the website is used after any change to these terms, It is assumed that the visitor, user or registered user (“you”, “Customer”, “User” or “User”) agrees and consents to the changes. If you use any of our other services Your use is conditioned on your submission and acceptance of the terms and conditions of such service.

We are a service provider for online marketing, online advertising, and website promotion. Promote website rankings Users acknowledge and agree to abide by the policies and terms of service. Which is managed by Search Engine Optimization Company Limited. Users acknowledge and agree to abide by the regulations. which has the following details

The company does not provide services to the website in the following ways.

Characteristics of websites that do not provide services

The company reserves the right to terminate the contract. Without refunding any service fees if the user There is an action that goes against the service policy mentioned above. The company reserves the right to determine whether or not what the user has done is in violation of the rules and regulations.

Information that users provide to the company

The information must be true and correct. If the user enters incorrect or mixed information We will not produce upon request. The company is happy to refund the service fee in the case that the user has used the website ranking promotion service only. The service fee will be refunded according to the terms of the agreement as the user has signed the contract to use the website ranking promotion service. The company is willing to refund the service if the user does not do anything. Violated the rules according to these terms and conditions of service and did not do anything. Violates the rules and conditions of the agreement as specified in the website ranking promotion service contract.

 1. Service refund conditions In the case of using website ranking promotion services
 2. Refund of service fees according to the terms and conditions specified in the website ranking promotion service contract.
 3. The service fee that the company will return to the user is the amount that the company actually received from the user. It will be returned according to the terms and conditions specified in the website ranking promotion service contract.
 4. Exchange rate loss due to converting currency into baht In the case that the user makes payment to the company in another currency. In this case, whether the user has used the service or not. If you want the service fee refunded The company is required to deduct this fee before refunding the service.
 5. Money transfer service fee charged by the bank or the user paying the service fee via credit card. This depends on the method of payment for the service. (In this case, whether the user has used the service or not. If you want the service fee refunded The company is required to deduct this fee before refunding the service fee.)
 6. After the company has received notification from the user that they want to request a refund of the service fee. The company will immediately stop providing website ranking promotion services and requests for service refunds must be as specified in the website ranking promotion service contract only.
 7. The service recovery period will take approximately 4-8 weeks. This is in the accounting department’s process.

เงื่อนไข กิจกรรม

 • ลุ้นรับรางวัล ทรูมันนี่ 500 บาท จำนวน 1,111 รางวัล สำหรับสมาชิกของเราเท่านั้น
 • เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ LINE: @ufa656
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การแจกของรางวัลกับบุคคลที่เข้าข่ายการทุจริต
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • เริ่มวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2566 

ประกาศผลผู้โชคดีรับ iPhone 15 จำนวน 10 เครื่อง รอบที่ 1

 

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656