การเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของของผู้ใช้บริการ ดังนี้ 

การติดต่อผ่านช่องทางที่ระบุเอาไว้ในหน้า ติดต่อเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้แนบมาผ่านอีเมล์หรือที่ได้ทำผ่านช่องทางที่ระบุเอาไว้ในหน้า ‘ติดต่อเรา’ ศูนย์ศึกษามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ เพื่อให้เราสามารถติดต่อกลับไปหาผู้ที่ติดต่อมาได้

คุกกี้และการทำสถิติ เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ จะจัดตั้งคุกกี้เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน คุกกี้ดังกล่าวจะคงอยู่ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ของท่านยอมรับคุกกี้ได้ และเพื่อให้สามารถจัดทำสถิติการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้าจอได้ โดยคุกกี้นี้จะถูกยกเลิกเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ ทั้งนี้ ก็เพื่อนำข้อมูลสถิติเหล่านี้มา ปรับปรุงรูปแบบการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

นอกเหนือจากข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์และข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในกรณีที่มีการติดต่อเรา ศูนย์ศึกษาจะไม่เก็บข้อมูลอื่นใดของท่านโดยไม่จำเป็น

*****ขอบคุณความไว้ใจที่ลูกค้ามอบให้แก่เรา UFA656 สัญญาจะพัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น*****

*****สนใจแอดไลน์ @UFA656 *****

So that website users can use the website efficiently. It is necessary to collect information about service users as follows:

Contacting through the channels specified on the Contact Us page. Your personal information such as name, surname, telephone number, email address, or any other information that you have attached via email or that has been made through the channels specified on the ‘Contact’ page. We’re required by the study center to keep that information. So that we can get back to the person who contacted us.

Cookies and statistics When you use the website service Cookies will be set in order to record your website usage information. Such cookies will only remain temporarily to verify that your browser accepts cookies. and to be able to create statistics on accessing information on each screen This cookie will be canceled when you close your browser in order to bring these statistical data. Always improve the format for displaying information on the website.

In addition to statistics on website service usage and personal information that you provide in the event of contacting us. The study center will not collect any other information from you unnecessarily.

การเก็บรักษาข้อมูล

หากท่านได้ส่งข้อความหรือมีการติดต่อผ่านทางช่องทางที่ระบุเอาไว้ในหน้า ‘ติดต่อเรา’ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น เพื่อให้ทีมงานสามารถสืบค้นได้ในอนาคต หากท่านต้องการลบข้อมูลติดต่อดังกล่าว โปรดติดต่อมายังตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้

สำหรับข้อมูลคุกกี้ ข้อมูลจะถูกลบเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน แต่ข้อมูลที่ถูกแปลงมาเป็นสถิติจะคงถูกจัดเก็บไว้ตลอดไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการระบุตัวตน ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ไอพี ของท่านแต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ส่งข้อความหรือมีการติดต่อผ่านช่องทางที่ระบุเอาไว้ในหน้า ‘ติดต่อเรา’ แก่เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์เท่านั้น เพื่อทำการรวบรวม พิจารณา และดำเนินการตามเรื่องที่มีการติดต่อเข้ามา

ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่นใด เว้นแต่เพื่อเป็นการประสานงานเพื่อดำเนินการหรือแก้ไขปัญหา ที่ผู้ใช้บริการติดต่อเข้ามา ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้

ข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งไม่มีการระบุตัวตนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จะเปิดเผยสถิติดังกล่าว แก่เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร หน่วยงานผู้ให้ทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามความเหมาะสม

Data retention

If you send a message or contact us through the channels listed on the ‘Contact Us’ page, your information will be kept for the period necessary to fulfill the purpose of the contact. This may need to be preserved thereafter. so that the team can search in the future If you wish to delete such contact information Please contact us using the details at the end of this policy.

For cookie information The data is deleted when you close your browser. But the data converted into statistics will be stored forever. This information will not be personally identifiable. Your personal information or IP in any way

Disclosure

Disclosing personal information that users have sent messages or contacted through the channels specified on the ‘Contact Us’ page to staff within the center only. To collect, consider and act on matters that have been contacted.

There is no policy to disclose personal information of service users. to outsiders or any other agencies except in order to coordinate operations or solve problems. which service users contact Under the consent of the data owner or where the law allows disclosure.

Website traffic statistics which does not identify the personal information of service users will reveal such statistics to officials within the organization Funding agency and other agencies related to the operations of the center as appropriate

เงื่อนไข กิจกรรม

  • ลุ้นรับรางวัล ทรูมันนี่ 500 บาท จำนวน 1,111 รางวัล สำหรับสมาชิกของเราเท่านั้น
  • เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ LINE: @ufa656
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การแจกของรางวัลกับบุคคลที่เข้าข่ายการทุจริต
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • เริ่มวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2566 

ประกาศผลผู้โชคดีรับ iPhone 15 จำนวน 10 เครื่อง รอบที่ 1

 

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656